Путања

Пројекат Градске управе за заштити животне средине Нови Сад (2021-2022)


Назив пројекта
:
Зелена инфраструктура: Анализа могућности проширења зелених коридора на територији Града Новог Сада
Година: 2021-2022
Назив акције/програма у оквиру које се пријављује пројекат:
Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање истраживачких и развојних пројеката и програма из области заштите животне средине на територији Града Новог Сада за 2021. годину
Веб страна са информацијама о пројектном позиву:
https://environovisad.rs/javni-konkursi/11
Циљ пројекта: Главни циљ овог истраживања је идентификација и анализа постојећих пешачких и зелених зона у ужем градском језгру и њихова усмереност ка важнијим туристичким локалитетима, попут природних заштићених добара и споменика културе, као и предлог модалитета за проширење пешачких/зелених зона на бази искуства других градова и постојеће планске документације. Истраживање се фокусира на представљању најбољих решења базираних на примерима добре праксе познатих туристичких центара (Амстердама, Беча, Барселоне и др.) како би помогли субјектима из сектора урбанизма и планирања, али и заштите животне средине да кроз мултидисциплинарни приступ се убрзано спроведу мере активне политике у циљу достизања европских/светских стандарда на пољу зелене инфраструктуре и урбане екологије.
Учесници на пројекту:
Универзитет у Крагујевцу, Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи
Универзитет Привредна Академија – Правни факултет, Нови Сад


Штампа