Путања

Др Милена Подовац

На основу члана 67. Статута Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (пречишћен текст, бр. 1530 од 15.07.2019.г.), члана 8. став 5. Правилника о начину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу (пречишћен текст, бр. II-01-52 од 9.01.2017.г. и бр. III-01-305/5 од 26.04.2018.г.) и Правилника о приступном предавању Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (бр. 172 од 12.02.2013.г. и бр. 469 од 18.04.2013.г.), одржаће се

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

Датум и време одржавања приступног предавања:

 18.02.2020. године са почетком у 12 часова

 Место одржавања приступног предавања:

 Свечана сала

Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

 Тема приступног предавања:

 КАРАКТЕРИСТИКЕ ТУРИСТИЧКОГ ТРЖИШТА

Списак кандидата за приступно предавање:

  1. Др Милена Подовац

 

 ДЕКАН ФАКУЛТЕТА
проф. др Драго Цвијановић


Штампа