Путања

Гогић Катарина


Број индекса: 376/2017
Тема завршног рада: Туристичка понуда дунавског региона и потенцијали за развој руралног туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф.др Марија Мандарић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 24.12.2018.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа