Путања

Миленковић Милена


Број индекса: 361/2017
Тема завршног рада: Стање и потенцијали развоја руралног туризма у општини Краљево
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц.др Миљан Лековић, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 24.12.2018.г 14ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа