Путања

Никић Сања


Број индекса: 379/2017
Тема завршног рада: Потенцијали развоја религиозног туризма у руралним подручјима Срема
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф.др Марија Мандарић, Доц. др Марија Костић
Датум и време одбране: 24.12.2018.г 11ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа