Путања

Божић Ана


Број индекса: 305/2017
Тема завршног рада: Необични хотели у функцији прилагођавања хотелске понуде Србије савременим туристичким трендовима
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 24.12.2018.г 12ч45мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа