Путања

Митра Јевтић

Број индекса: 401/2022
Тема завршног рада: Природни лековити ресурси бања централне Србије -потенцијали и искоришћеност
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Милица Луковић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Лазаревић
Датум и време одбране: 10.06.2024.г 12ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа