Путања

Исидора Петровић


Број индекса: 405/2020
Тема завршног рада: Одрживи туризам као потреба савремених туристичких кретања
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Тања Станишић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 28.12.2021.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа