Путања

Ђорђе Макуљевић


Број индекса: 376/2020
Тема завршног рада: Утицај интелектуалног капитала на перформансе етно села и туристичких домаћинстава
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Дејан Секулић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 28.12.2021.г 09ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа