Путања

Дијана Белоица


Број индекса: 370/2019
Тема завршног рада: Значај гастрономске понуде  у развоју  руралног туризма Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић, Проф. др Марија Мандарић
Датум и време одбране: 28.12.2021.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа