Путања

Софија Антић


Број индекса: 356/2019
Тема завршног рада: Стање и потенцијали развоја културног туризма у региону Јужне и Источне Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Немања Пантић
Датум и време одбране: 28.12.2021.г 14ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа