Путања

Бојана Костић


Број индекса: 305/2019
Тема завршног рада: Утицај пандемије Covid-19 на рурални туризам у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 28.12.2021.г 10ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа