Путања

Милица Марушић


Број индекса: 360/2020
Тема завршног рада: Карактеристике женског предузетништва у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Јасмина Огњановић
Датум и време одбране: 29.11.2021.г 13ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа