Путања

Драгана Половина


Број индекса: 401/2020
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја Овчар Бање као дестинације здравственог туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 15.07.2021.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа