Путања

Кристина Стоиљковић


Број индекса: 366/2019
Тема завршног рада: Утицај терористичких напада на туристичку дестинацију - пример Египта
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 27.04.2021.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа