Путања

Александра Јовановић


Број индекса: 365/2019
Тема завршног рада: Управљање хотелским предузећем на примеру хотела „Constantine the great” у Београду
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 29.01.2021.г 11ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа