Путања

Ана Гардић


Број индекса: 310/2019
Тема завршног рада: Специфичности ревизорских извештаја хотелских предузећа
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 25.01.2021.г 14ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа