Путања

Бојана Бошковић


Број индекса: 405/2019
Тема завршног рада: Специфичности финансијског управљања и контроле у савременом друштву
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 25.01.2021.г 12ч15мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа