Путања

Никола Ђорђевић


Број индекса: 305/2018
Тема завршног рада: Ставови гостију о сигурности и безбедности у хотелу - студија случаја хотел „Museum“- Београд
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 29.12.2020.г 13ч
Кабинет: Читаоница


Штампа