Путања

Сања Станишић


Број индекса: 406/2019
Тема завршног рада: Туристичка валоризација бања Јужне Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Марија Лакићевић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 25.12.2020.г 10ч
Кабинет: Читаоница


Штампа