Путања

Маја Миленковић


Број индекса: 311/2019
Тема завршног рада: Прилагођавање хотелских објеката природном окружењу
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 29.12.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа