Путања

Кристина Крављача


Број индекса: 303/2019
Тема завршног рада: Стање и тенденције развоја туризма на Старој планини
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 25.12.2020.г 10ч30мин
Кабинет: Читаоница


Штампа