Путања

Милан Лаковић


Број индекса: 312/2019
Тема завршног рада: Употреба информационо-комуникационих технологија у продаји и маркетингу хотела
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Златко Ланговић, Проф. др Ана Ланговић Милићевић, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 12ч15мин
Кабинет: Слушаоница број 6


Штампа