Путања

Никола Тракић


Број индекса: 360/2019
Тема завршног рада: Предузетник и менаџер, сличности и разлике
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Марија Лакићевић, Проф.др Марија Костић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 14ч15мин
Кабинет: Слушаоница број 2


Штампа