Путања

Нејада Махмоуд


Број индекса: 358/2019
Тема завршног рада: Иновацијама у управљању организацијом
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Милена Подовац
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 13ч15мин
Кабинет: Слушаоница број 2


Штампа