Путања

Јована Стојановић


Број индекса: 353/2019
Тема завршног рада: Концепт флексибилности на радном месту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Небојша Павловић, Доц. др Андреј Мићовић, Проф. др Снежана Милићевић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 13ч45мин
Кабинет: Слушаоница број 2


Штампа