Путања

Милан Никић


Број индекса: 407/2019
Тема завршног рада: Потенцијали обнове и развоја здравственог туризма Матарушке Бање
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф.др Марија Костић, Проф. др Небојша Павловић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 12ч30мин
Кабинет: Слушаоница број 2


Штампа