Путања

Милош Влашковић


Број индекса: 301/2019
Тема завршног рада: Хотелски ланци и брендови у Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Доц. др Дејан Секулић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 29.12.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа