Путања

Дијана Миленковић


Број индекса: 363/2019
Тема завршног рада: Потенцијали развоја туризма у Поморавском округу
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Тања Станишић, Проф. др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 13ч
Кабинет: Читаоница


Штампа