Путања

Радован Милетић


Број индекса: 302/2019
Тема завршног рада: Проблеми и перспективе савременог развоја културног туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Тања Станишић, Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 15.12.2020.г 13ч
Кабинет: Читаоница


Штампа