Путања

Златан Маринковић


Број индекса: 354/2018
Тема завршног рада: Значај старих заната за развој руралног туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Драгана Гњатовић, Проф. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 22.12.2020.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа