Путања

Тамара Ковачевић


Број индекса: 355/2019
Тема завршног рада: Рудно као потенцијална етно туристичка дестинација Републике Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Соња Милутиновић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Милица Луковић
Датум и време одбране: 15.12.2020.г 12ч
Кабинет: Читаоница


Штампа