Путања

Јелена Милошевић


Број индекса: 306/2018
Тема завршног рада: Значај организовања туристичких догађаја у руралним подручјима
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Лакићевић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Соња Милутиновић
Датум и време одбране: 15.12.2020.г 11ч
Кабинет: Читаоница


Штампа