Путања

Никола Ђорђевић


Број индекса: 304/2018
Тема завршног рада: Перспективе развоја различитих видова туризма у Кладову
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Дарко Димитровски
Датум и време одбране: 17.12.2019.г 8ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа