Путања

Петар Михајловић


Број индекса: 370/2018
Тема завршног рада: Утицај климатских фактора на туризам
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Марија Костић, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 18.12.2019.г 8ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа