Путања

Сара Јанковић


Број индекса: 301/2018
Тема завршног рада: Тематски туризам као савремена тенденција на туристичком тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Миљан Лековић
Датум и време одбране: 03.12.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа