Путања

Ивана Радулашки


Број индекса: 401/2018
Тема завршног рада: Еko-сертификати у функцији одрживог развоја и заштите животне средине
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Костић, Проф. др Снежана Милићевић, Доц. др Весна Миловановић
Датум и време одбране: 02.12.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа