Путања

Јелена Вујадиновић


Број индекса: 353/2018
Тема завршног рада: Утицај страних директних инвестиција на развој туристичке делатности у Републици Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Миљан Лековић, Проф. др Драгана Гњатовић, Доц. др Тања Станишић
Датум и време одбране: 14.10.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа