Путања

Соња Живковић


Број индекса: 351/2018
Тема завршног рада: Верски туризам у функцији унапређења туристичке понуде Србије
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Проф. др Дарко Димитровски, Проф.др Драгана Гњатовић
Датум и време одбране: 15.10.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа