Путања

Невена Брозбић


Број индекса: 352/2018
Тема завршног рада: Примена еколошких иновација у туризму и хотелијерству
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Тања Станишић, Доц. др Весна Миловановић, Проф.др Марија Костић
Датум и време одбране: 07.10.2019.г 11ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа