Путања

Костић Снежана


Број индекса: 355/2018
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја руралног туризма у Централној Србији
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Проф. др Марија Костић, Доц. Др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 30.09.2019.г 13ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа