Путања

Младеновић Александра


Број индекса: 369/2018
Тема завршног рада: Стање и потенцијали за развој руралног туризма у Врњачкој Бањи
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Миљан Лековић, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 30.09.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа