Путања

Стевановић Тамара


Број индекса: 407/2018
Тема завршног рада: Еко-смештајни објекти у функцији прилагођавања туристичке понуде Врњачке Бање савременим трендовима на тржишту
Комисија (ментор, председник, члан): Проф.др Снежана Милићевић,  Проф.др Марија Костић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 26.09.2019.г 11ч
Кабинет: Читаоница


Штампа