Путања

Милутиновић Александра


Број индекса: 404/2017
Тема завршног рада: Финансијско извештавање у функцији ефикасног управљања организацијама у јавном и приватном сектору
Комисија (ментор, председник, члан): Доц. др Александра Митровић, Доц. др Тања Станишић, Доц. др Андреј Мићовић
Датум и време одбране: 19.06.2019.г 12ч
Кабинет: Слушаоница 3


Штампа