Путања

Илић Војислав


Број индекса: 410/2016
Тема завршног рада: Обновљиви извори енергије и енергетска ефикасност у функцији развоја хотелијерства и туризма
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Марија Костић, Доц. др Весна Миловановић, Доц. др Дејан Секулић
Датум и време одбране: 24.05.2019.г 12ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа