Путања

Цвијовић Бранко


Број индекса: 360/2017
Тема завршног рада: Стање и перспективе развоја туризма на подручју општине Пожега
Комисија (ментор, председник, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф. др Драго Цвијановић, Доц. др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 09.05.2019.г 10ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа