Путања

Почетак наставе у летњем семестру


Настава у летњем семестру академске 2023/2024. године, почиње у петак, 01.03.2024. године, по распореду који је објављен на огласној табли и сајту Факултета.


Штампа