Виолета Живковић


Број индекса: 49/2016
Тема завршног рада: Краљево као туристичка дестинација
Комисија (ментор, члан): Проф. др Снежана Милићевић, Проф.др Марија Лакићевић
Датум и време одбране: 27.08.2020.г 11ч30мин
Кабинет: Свечана сала


Штампа