Путања

Тамара Вујић


Број индекса: 504/2020
Ужа научна област: Гастрономски менаџмент
Тема докторске дисертације: Карактеристике локалне хране и гастрономско искуство као фактор лојалности туриста према дестинацији Западна Србија
Комисија (ментор, члан): Др Тамара Гајић, Проф. др Драго Цвијановић
Датум и време одбране: 24.05.2024.г 11ч
Кабинет: Читаоница


Штампа