Путања

Јелена Стојковић


Број индекса: 510/2018
Ужа научна област: Пословни менаџмент
Тема докторске дисертације: Анализа структуре мрежа стејкхолдера винских манифестација руралних и урбаних подручја
Комисија (ментор, члан): Проф. др Дарко Димитровски, Проф. др Владимир Сенић
Датум и време одбране: 13.11.2023.г 14ч
Кабинет: Свечана сала


Штампа